Family: Pickerelweed [Pontederiaceae]


Eichhornia

Pontederia

Family: Pickerelweed [Pontederiaceae]

WildFlowerFinder Homepage